Transports Cándido 2000, com a transportista de càrrega per carretera especialitzat en mercaderia química, té implantat un sistema de gestió segons SQAS a fi de demostrar la seva capacitat per a complir amb els requisits de la indústria química, per la qual cosa ha establert aquesta Política basada en els següents principis:

  • Oferir serveis de logística i transport de càrrega per carretera de la major qualitat, amb els majors estàndards de seguretat, a preus competitius i complint els requisits dels clients i compromisos sense demora respecte de les dates contractades d'aquests, en cada servei.
  • Resoldre ràpidament qualsevol no conformitat, donant immediat coneixement de la mateixa a les parts interessades i intentar la seva prevenció per a aconseguir la millora contínua.
  • Facilitar formació contínua a tots els empleats i promoure programes sobre Conducció Segura/BBS per a incrementar la seguretat durant els transports influint positivament sobre les actituds i conductes dels operadors i transportistes a través de l'observació, formació, comunicació i retroalimentació.
  • Proporcionarem als nostres treballadors un entorn de treball de confiança i segur, desenvolupant per a això bones pràctiques coherents amb els millors estàndards de salut i seguretat, inclosos els requisits legals, els requisits de seguretat específics de les operacions realitzades i les instal·lacions, així com els requisits contractuals.
  • Mantenir un enfocament preventiu que afavoreixi el medi ambient i alhora fomentar les iniciatives que promoguin una major responsabilitat ambiental.
  • Vetllar per la protecció de les persones, infraestructures, operacions, tecnologies de la informació i comunicacions front danys o usos malintencionats o robatoris.
  • Complir amb la legislació i la normativa d'ocupació local, la normativa de Salut i Seguretat local així com els requisits legals que resultin d'aplicació en cada cas.
  • Es prohibeix el consum de begudes alcohòliques i/o qualsevol substància al·lucinògena o estupefaent i presentar-se a treballar habitualment en estat d'embriaguesa o toxicomania sempre que això repercuteixi negativament en el treball.
  • Garantir el respecte dels drets humans, donar suport a la llibertat d'associació a la negociació col·lectiva i l'eliminació de tota forma de treball forçós o realitzat baix coacció, el treball infantil i complir amb horaris de treball equilibrat promovent l'estabilitat de la plantilla.
  • Assegurar el negoci just treballant contra la corrupció en totes les seves formes, incloses extorsió, suborn, frau, blanqueig de diners i les practiques contràries a la competència.
Image
Amb l'objectiu d'assegurar la difusió i implicació de tots en la consecució d'aquests compromisos, la present Política es posarà a la disposició de totes les parts interessades.

Search